Monthly Archives: February 2014

Britse geheime dienst bespioneerde WikiLeaks-bezoekers

Uit geheime documenten van de NSA en haar Britse tegenhanger is gebleken dat de overheid van zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk bezoekers van de klokkenluiderswebsite WikiLeaks heeft bespioneerd.

De IP-adressen van de bezoekers werden door het Goverment Communications Headquarters (hierna te noemen: GQHQ) verzamelend en nader onderzocht.

Om de klokkenluiderswebsite te monitoren werden er glasvezelkabels afgetapt en werd er gebruik gemaakt van het systeem genaamd ANTICRISIS GIRL. Het zou theoretisch mogelijk moeten zijn om met het laatstgenoemde systeem IP-adressen te koppelen aan individuele internetgebruikers. Naast ANTICRISIS GIRL zou het bedrijf ook gebruik hebben gemaakt van Piwik, dat het best kan worden verwoord als een opensource alternatief voor Google Analytics, waardoor het mogelijk was om het land van de bezoekers in kaart te brengen.

Een woordvoerster van het GCHQ heeft aangegeven dat het gedrag van de geheime dienst binnen de wet valt. Privacy organisaties twijfelen hier echter aan.