Category Archives: belediging

BELEDIGEN OP Z’N FRANS

In Frankrijk is beledigen op Facebook alleen dan een publieke belediging als degene die beledigt veel vrienden heeft. Heeft degene die beledigt weinig vrienden dan gaat het om een niet-publieke belediging.

De nuance is van verschil bij het beoordelen van de zwaarte van een belediging in bijvoorbeeld arbeidsconflicten en bij het vaststellen van een eventuele boete: voor niet-publiekelijk geuite beledigingen geldt een boete van maximaal 38 euro, voor openbare beledigingen van maximaal 12.000 euro.