Category Archives: EMP

Lastig: EMP

Electromagnetische puls (EMP) is een interessant verschijnsel. Sinds het moment dat testexplosies met atoombommen hoog boven de atmosfeer plaatsvonden, weten we dat electronische apparatuur aangetast kan worden door EMP. Wikipedia legt uit: “Gammastraling van een kernexplosie boven de atmosfeer werkt in op vrije elektronen in de hoge lagen van de dampkring, die daarna elektrische stromen vormen, geleid via het aardmagnetisch veld. Het is het magnetisch veld van deze elektrische stroom dat schade aanricht. Het plotseling ontstane magnetische veld van EMP induceert spanning in stroomkringen. Zowel die optredende spanning, als de stroom die daardoor ontstaat, kan schade veroorzaken.”

Jarenlang werd er gespeculeerd of er een EMP-wapen zou bestaan dat vijandelijke electronica zou kunnen uitschakelen. Webwereld schrijft dat het inmiddels zo ver is: een EMP-raket van Boeing heeft een testvlucht uitgevoerd. “De EMP-raket vloog over een testterrein en bombardeerde tijdens de vlucht specifieke doelwitten met microgolven. Bij de doelen die werden geraakt, vielen alle elektrische systemen uit en bleef het gebouw zelf intact. Bij de test sneuvelden niet alleen de computers in de testruimte, maar ook de camera’s die de effecten moesten registreren hielden ermee op.”