Category Archives: protocol

INTERPLANETAIR INTERNET

Momenteel wordt de basis voor een interplanetair internet uitgerold. Het netwerk maakt gebruikt van een nieuw protocol: DTN (Disruption-Tolerant Networking). Dit netwerk lijkt op het aardse internet-protocol, maar gaan veel beter om met vertragingen en verstoringen. Als op aarde het zenden van een bericht onderweg wordt vertraagd of verstoord, wordt het zenden afgebroken en moet de verzender opnieuw beginnen. Het DTN protocol zorgt ervoor dat er bij vertraging of verstoring geduldig ondweg gewacht wordt totdat de situatie vverbert, waarna het zenden hervat wordt.

Momenteel is er echter nog geen netwerk. Het zenden gebeurt nog punt-tot-punt. Een eerste test om vanuit het Internationale Ruimstestation ISS met behulp van het DNT protocol commando’s te sturen aan robots op aarde is inmiddels geslaagd.