Category Archives: straf

STRAFWERK

Arnoud Engelfriet beantwoordt de vraag wat voor straf een school mag opleggen aan een leerling die tijdens de les twittert: “Een school is bevoegd om sancties op te leggen om de goede gang van zaken op de school te bewaren. Zij mag zelf bepalen wat die sancties zijn, zolang ze maar redelijk en proportioneel zijn.”

INTERNET ALS RECHT

Een Britse rechter draaide een Internet-verbod terug dat een zedendelinquent eerder als extra straf had opgelegd gekregen┬ámet de volgende motivatie: “In deze tijd is het volledig onredelijk om iemand te verbieden vanuit het eigen huis op internet te gaan.”